Menu Zamknij

Uprzejmie informujemy, że w ślad za projektem “The Inner Power” do życia powołana została Fundacja “Serce nie ma zmarszczek”, dzięki której chcemy wspierać dojrzałe kobiety. Naszym celem jest przedstawienie dojrzałości jako potencjału, a nie jako ograniczenia. Będziemy pokazywać model dojrzałej kobiety, edukować oraz przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na wiek oraz płeć. Będziemy docierać do szerokiej grupy kobiet i pokazywać “zwykłe” kobiety, odkrywać co jest ich siłą i z czego czerpią swoją moc, a także wspierać te, których potencjał i rozwój został z jakiegoś powodu zahamowany.

Celem Fundacji jest działalność edukacyjno-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju osobistym i zawodowym kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w wieku powyżej 50 lat.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
– promowanie i wyrównywanie szans kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet dojrzałych, w kraju i za granicą;
– organizowanie i udział w imprezach promujących kobiety;
– edukację i integrację międzypokoleniową kobiet;
– organizowanie warsztatów i prowadzenie działalności na rzecz kobiet, w tym zapobieganie wykluczeniu oraz dyskryminacji ze względu na ich płeć lub wiek;
– organizowanie koncertów, występów, wystaw, pokazów mody, wernisaży propagujących kobiety i na rzecz kobiet;
– prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
– fundowanie stypendiów, zwłaszcza kobietom w trudnej sytuacji życiowej;
– współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w w/w zakresie.