Menu Zamknij

PROJEKT GO TO BRAND

Dorota Goldpoint realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu:
Promocja oraz internacjonalizacja oferty Goldpoint.

Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest internacjonalizacja działalności i promocja marki Doroty Goldpoint poprzez realizację zadań zgodnie z branżowym programem promocji: IX. Moda Polska.

Cel projektu:
Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Dorota Goldpoint poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności – wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Projekt pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom innowacyjnej oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 225 200,00 PLN

Całkowita wartość dofinansowania: 180 160,00 PLN


PROJEKT GO TO BRAND

Dorota Goldpoint realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu:
Internacjonalizacja oferty marki Dorota Goldpoint na targach EXPO 2020.

Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest internacjonalizacja działalności i promocja marki firmy Dorota Goldpoint poprzez realizację zadań zgodnie z programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju.

Cel projektu:
Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Dorota Goldpoint poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności – wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Projekt pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom wyróżniającej się oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 197 740,00 PLN

Całkowita wartość dofinansowania: 158 192,00 PLN

Dofinansowanie projektu