Forbes: Wewnętrzna moc dojrzałych kobiet

Dorota Goldpoint w Forbes

Projekt „Wewnętrzna Moc” to zwrócenie uwagi, zdefiniowanie i pokazanie, jak potężną moc mają w sobie dojrzałe kobiety, ale również jakie przeżywają dylematy, wewnętrzne rozterki i jak sobie radzą w trudnych momentach swojego życia, z czego czerpią swoją moc i co jest ich siłą.

Projekt „Wewnętrzna Moc” ma przywoływać prawdę o świecie kobiet, o cyklu ich życia, a przede wszystkim z godnością mierzyć społeczeństwo z nieuchronnością przemijania.

Patronem projektu jest „Forbes Women”. Pełny artykuł jest dostępny na stronie forbes.pl .