Przeambitni: Czemu Fraszyńska dołączyła do „The Inner Power” Doroty Goldpoint?